Home Over mij Tarieven Corona Contact

Corona Maatregelen

Van mijn klanten vraag ik vooraf aan de afspraak om een gezondheidscheck te doen. De volgende vragen dient u te beantwoorden.

1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest)
en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
6. Heeft u (milde) symptomen ,die kunnen wijzen op het Coronavirus. Deze symptomen kunnen passen bij het coronavirus:
(neus)verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus, keelpijn, kortademigheid,
geur- en smaakverlies, koorts, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en diarree.
Deze vragen moet u met nee kunnen beantwoorden, anders kan ik u niet in behandeling nemen.

Risico groep Behoor je als klant tot de risico groep zoals gedefinieerd door de RIVM dan is het advies, tot nader bericht van het RIVM, om de afspraak uit te stellen. Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn:

1. Mensen van 70 jaar en ouder
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
- Chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn
- Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog
- Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties
- Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie
- Verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
Mensen die geen milt hebben of een milt die niet  functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.
Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
- Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts
- HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
- Ernstige leverziekte
- Overgewicht (BMI Body Mass Index > 40

Regels bij het bezoeken van mijn praktijk:

Houd altijd een afstand van 1,5 meter in acht. Alleen tijdens het masseren zal dat niet lukken.
Tijdens het masseren wordt er niet gepraat. Alleen noodzakelijke dingen worden gezegd.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet. Ik vraag u om alleen te komen.
Er worden geen handen gegeven.
Bij binnenkomst van de praktijkruimte vraag ik u: de handen te wassen en daarna uw handen te desinfecteren.
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik indien nodig papieren wegwerpdoekjes.
Na de massage wordt de massageruimte gereinigd en geventileerd. Raak zo weinig mogelijk aan in de massageruimte.
Ondanks alle maatregelen is er risico om besmet te raken in de massageruimte of op weg ernaartoe. Als u zich door mij laat masseren, dan gaat u akkoord met dit risico.
Als je corona hebt gekregen in de periode na een bezoek aan mijn massagepraktijk, dan verzoek ik u hiervan melding te maken.